Ime i prezime

Vaš email

Predmet

Poruka

Top TLS d.o.o.

Halilovići 7, Sarajevo 71000,
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)33 452 252
Gsm: +387 (0)62 730 911
Fax: +387 (0)33 452 488

E-mail: toptransport@toptls.ba
toptransport@bih.net.ba
Web: www.toptls.ba

Top TLS d.o.o. korisni podaci

ID broj: 4202109820004
PDV broj: 202109820004
Registracija: 065-0-Reg-15-002547
Općinski sud u Sarajevu

Transakcijski račun – UniCredit bank
3387202277709577
Devizni račun (IBAN) – UniCredit bank
BA393387204877710769
Devizni račun (SWIFT): UNCRBA 22444